IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o klauzulama o preispitivanju u direktivama 2013/34/EU, 2014/95/EU i 2013/50/EU