Odluka Vijeća od 8. lipnja 2017. o novom sastavu upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja