Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską