Paziņojums par brīvu direktora amata vietu PE/118/S