2011/314/EU: Odluka Komisije od 12. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti za podsustav „odvijanje i upravljanje prometom” transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 3099) Tekst značajan za EGP$