Decizia Consiliului din 24 septembrie 2012 de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Produse Chimice