Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5083 — Groupama/OTP Garancia) Dokuments attiecas uz EEZ