SKRIFTLIG FRÅGA E-2808/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Strukturellt överskridande av tidsfristen med 46,05 procent vid besvarande av oprioriterade skriftliga frågor.