Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))