Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1028 af 15. juli 2020 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af fersk eller kølet kød af kvæg på mindst otte måneder i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2020/596