Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG) (Dokuments attiecas uz EEZ)