Ispravak Komunikacije Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL C 344 od 13.10.2017.)