Sag T-829/19: Rettens dom af 20. januar 2021 — Palírna U Zeleného stromu mod EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket BLEND 42 VODKA – ansøgning om EU-figurmærket BLEND 42 VODKA – det ældre EU-ordmærke og det ældre internationale figurmærke 42 BELOW – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – relevant kundekreds – varer og tjenesteydelser af lignende art – lighed mellem tegnene – helhedsvurdering af risikoen for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]