Zadeva T-5/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. maja 2020 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE) (Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka PROFI CARE – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe 2017/1001 – Obveznost obrazložitve)