Vec T-5/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2020 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE) („Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka PROFI CARE – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia“)