Cauza T-5/19: Hotărârea Tribunalului din 13 mai 2020 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE) [„Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă PROFI CARE – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 – Obligația de motivare”]