Kohtuasi T-5/19: Üldkohtu 13. mai 2020. aasta otsus – Clatronic International versus EUIPO (PROFI CARE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk PROFI CARE – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Kirjeldavus – Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Põhjendamiskohustus)