ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2874/03 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Αφαίρεση παιδικών οργάνων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.