Ensartet valgprocedure for valg til Europa-Parlamentet