Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 224/2014, kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2016/1442, o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici