Odluka br. H7 od 25. lipnja 2015. o reviziji Odluke br. H3 o datumu koji se uzima u obzir za određivanje tečaja navedenom u članku 90. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP i za Sporazum EZ-a i Švicarske)