A Bizottság határozata ( 2004. április 15. ) a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról (az értesítés a C(2004) 1332. számú dokumentummal történt) (2004/388/EK)