Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 337, 18 listopad 2011