Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 337, 2011. november 18