Írásbeli kérdés E-3646/09 előterjesztette: Monica Frassoni (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A géntechnológiával módosított MON810 kukoricával kapcsolatban végzett toxikológiai vizsgálatok