ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3334/00 υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπή. Επικουρικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης ασθένειας.