Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om erfaringerne med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning