Pisemne zapytanie P-1968/06 skierowane przez: Paula Rübiga (PPE-DE) do Komisji. sprzedawania produktów mięsnych z ruchomych punktów sprzedaży