Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/1072 (2020. gada 16. jūlijs) par ES misijas spēku komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Somālijas bruņoto spēku apmācībā (EUTM Somalia), un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)