Rectificatie van Besluit nr. 1/2003 (2003/128/EG) van 28 januari 2003 van het comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het opstellen van de lijst van krachtens de overeenkomst erkende overeenstemmingsbeoordelingsorganen (PB L 56 van 1.3.2003)