Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 364/2010 z dne 26. aprila 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1487/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih dokončanih tkanin iz poliestrskih filamentov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske