Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 364/2010 ( 2010. gada 26. aprīlis ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1487/2005, ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro dažu apstrādātu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes poliestera pavedienu audumu veidu importam