2010 m. balandžio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 364/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1487/2005, įvedantis galutinį antidempingo muitą ir nustatantis laikinojo muito, įvesto tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gatavų audinių iš poliesterių siūlų (gijų) importui, galutinį surinkimą