Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)