Sklep Sveta (EU) 2019/1908 z dne 8. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu za blagovno menjavo Svetovne trgovinske organizacije v zvezi s poslovnikom Odbora o olajševanju trgovine