Besluit (EU) 2019/1908 van de Raad van 8 november 2019 betreffende het namens de Unie in de Raad voor de Handel in goederen van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt met betrekking tot het reglement van orde van het Comité voor handelsfacilitatie