Tarybos sprendimas (ES) 2019/1908 2019 m. lapkričio 8 d. dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Pasaulio prekybos organizacijos Prekybos prekėmis taryboje dėl Prekybos lengvinimo komiteto darbo tvarkos taisyklių