Nõukogu otsus (EL) 2019/1908, 8. november 2019, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaubavahetuse nõukogus seoses kaubanduse hõlbustamise komitee töökorraga