2005 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1524/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą