Mišljenje Savjetodavnog odbora za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja sa sastanka održanog 25. rujna 2019. o preliminarnom nacrtu odluke u vezi s predmetom AT.40127 – Konzervirano povrće Izvjestitelj: Irska (Tekst značajan za EGP) 2020/C 434/06