Predmet C-398/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 5. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Fermo – Italija) – kazneni postupak protiv M (Konvencija o primjeni Schengenskog sporazuma — Članak 54. — Načelo ne bis in idem — Područje primjene — Rješenje o obustavi postupka i neupućivanju predmeta sudu koji je nadležan za donošenje presude koje je donio sud države potpisnice sporazuma zbog nedostatka dokaza — Mogućnost ponovnog otvaranja sudske istrage u slučaju pojavljivanja novih dokaza — Pojam osobe kojoj je, pravomoćno presuđeno' — Kazneni postupak u drugoj državi potpisnici sporazuma protiv iste osobe i zbog istog djela — Dovršetak progona i primjena načela ne bis in idem)