Priekšlikums padomes Lemumam par Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma attiecībā uz pēdējās saistību ar Šengenas likumu kopuma ieviešanu, piemērošanu un attīstību noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā