Üldkohtu presidendi määrus, 11. märts 2013. # North Drilling Co. versus Euroopa Liidu Nõukogu. # Ajutiste meetmete kohaldamine - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed - Varade ja majanduslike ressursside külmutamine - Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine - Huvide kaalumine. # Kohtuasi T-552/12 R. North Drilling vs. nõukogu TITJUR