Forslag til Rådets forordning (EF) om fastsættelse for fangstsæsonen 1998 af Fællesskabets producentpris for tunfisk til industriel fremstilling af varer henhørende under KN-kode 1604