Ispravak Komunikacije Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL C 209 od 15.6.2018.)