Kirjallinen kysymys P-1887/05 esittäjä(t): Péter Olajos (PPE-DE) komissiolle. Unkarilaisyritysten laiton sortaminen Saksassa