Písomná otázka E-000071/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Chránené zvieratá, obete dopravných nehôd na rýchlostných cestách