Pisno vprašanje E-0872/08 vlaga Paul van Buitenen (Verts/ALE) za Komisijo. Program SRS o razgradnji na področju jedrske energije (nadaljevanje)