Besluit (EU) 2015/2361 van de Raad van 16 december 2015 houdende benoeming van een Italiaans lid en een Italiaanse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's