Odluka Komisije od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, te o izmjeni odluka 93/195/EEZ i 94/63/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 5242) (Tekst značajan za EGP) (2004/211/EZ)